Speciální individuální terapie

Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového systému. V našem zařízení využíváme převážně kombinaci různých metodik zaměřených na individuální potřeby našich klientů, techniky měkkých tkání, mobilizace a fyzikální terapii.
V terapii využíváme psychosomatický přístup, a to zejména v situacích, kdy se psychické problémy projevují jako tělesné potíže často bez jasného objektivního nálezu.
 
Konkrétní fyzioterapeutické postupy, které při terapiích používáme:

Terapie funkčních poruch dle profesora Lewita
Diagnostika a terapie pohybového systému s využitím technik měkkých tkání (manuální uvolnění reflexních změn v kůži a podkoží), postizometrické relaxace (ovlivnění reflexních změn ve svalech) a mobilizací kloubů.

Přístup Clary Lewitové (fyzioterapie funkce)
Clara Lewitová vychází při své práci z vnímání a pozorování lidského těla a jeho funkcí. Sleduje, která část těla je v malém, velkém nebo optimálním napětí a jak si stojí ke zbytku těla.
Při terapii využívá techniku jemných dotyků, kterými napětí optimalizuje. Stabilizuje klouby, pracuje s chodidly a vnímáním dotyků. Učí pacienta, jak vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně vyléčil své obtíže.

Vojtova metoda
Využívá se u dětí i dospělých, např. při opožděném vývoji kojenců nebo u neurologických a ortopedických onemocnění. Cílem metody je nácvik základního pohybového stereotypu prostřednictvím tzv. reflexního plazení a otáčení.

Koncept manželů Bobathových
Klade důraz na osobní pohybové potřeby klienta. Využívá se při poškození centrálního nervového systému dospělých i dětí – např. cévní mozkové příhody, DMO, traumata hlavy, aj.

PNF
Metoda povzbuzuje správnou funkci nervů a svalů stimulací různých neurologických drah. Pohyby, které technika používá, byly převzaty z přirozených pohybů zdravého člověka. Metoda je využitelná pro poruchy nervové soustavy a pohybového aparátu, bolestivé stavy.
Koncept BPP (koncept Jarmily Čápové)
Vychází z vývoje člověka během prvního roku života. Terapie je zaměřena na správné provedení pohybu, při němž nedochází k poškození kloubů, ovlivňuje nervový a svalový systém. Koncept je vhodný pro pacienty s těžkými poškozeními nervového a pohybového systému, ale i k zmírnění bolestí pohybového aparátu a ovlivnění dýchání, využívá se také u dětí.

Metodika Ludmily Mojžíšové
Metoda ovlivnění funkčních poruch v oblasti žeber, pánve a páteře, která zahrnuje také sadu cviků, jež pacient vykonává denně. Metoda je určena pacientům s bolestmi zad i pacientkám s gynekologickými potížemi (neplodnost, bolestivá menstruace, sexuální obtíže).

Škola zad
Terapeutický program, který má za cíl odstranit chyby, jichž se lidé dopouštějí při běžných činnostech (nesprávné držení těla, zvedání břemen, chyby při stání).

Senzomotorická stimulace
S pomocí labilních pomůcek je dosahováno zlepšení kvality vnímání a nastavení vlastního těla (poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické bolesti zad).

Klappovo lezení
Metoda, která v terapii využívá různé způsoby lezení po čtyřech. Metoda se primárně využívá při léčbě skolióz, nicméně je dobře využitelná i u celé řady dalších diagnóz a obtíží.

Terapie skolióz dle Schrothové
Použití technik z terapie skolióz dle Schrothové, jako je podkládání, dechová cvičení, aj.

Terapie lymfatických tkání (manuální lymfodrenáž)
Jemná masáž zaměřená na rozpohybování lymfy. Tato metoda se používá při lymfatických otocích (např. po zlomeninách, po odstranění prsu) i pro kosmetické účely.

Funkční tape
Tape je aktivní opora a slouží jako „prodloužená ruka“ terapeuta. Během terapie pracujete s terapeutem na určitém uvolnění či nastimulování, ale chceme, abyste si mohli tento prožitek odnést s sebou i do běžného života.
Na rozdíl od pasivních opor (ortézy, sádry), které místo zafixují a znehybní, tape odlehčuje přetížená místa a povzbuzuje oslabené či neaktivní části. Tím umožňuje oběma zapojit se do funkce, a proto se mu také říká funkční tape. Pomáhá obnovovat změněnou funkci, nejčastěji pohybovou.
Kinesiotaping se v současnosti využívá po celém světě nejen na poli sportovního lékařství, ale také jako léčebný prostředek. Své místo našel v rehabilitační medicíně, fyzioterapii, pediatrii, ortopedii i medicíně veterinární.
Kinesiotaping ve svém konceptu pracuje s elastickou páskou – kinesio tapem, což ve srovnání s klasickým sportovním rigidním tapem, ortézami a bandážemi způsobilo doslova revoluci v terapii chronických i akutních onemocněních pohybového aparátu.